Tingstenen
Intro

Over for kirken og ud for Hee Skole har P. Storgaard Pedersen, der var førstelærer på Hee Skole hugget og rejst en tingsten.

Tingstenen for Hing Herred blev hugget og rejst af P. Storgaard Pedersen, der var førstelærer på Hee Skole. Den står på det sted, hvor hans undersøgelser har fastslået, at Hing Herreds domstol har holdt til ”fra Arrilds tid til 1688”, som der står på stenen. Domstolen var en rundkreds af 12 store sten, hvorpå der har siddet et kønsnævn på 12 mænd, og en stor sten i midten, hvor forbryderen har siddet. Der var ikke så meget bureaukrati eller lang ventetid den gang. Man kunne både blive dømt og hængt på samme dag.