Toldbodhus


Toldbodhus museum


Toldbodhus som toldsted


Assens Havn med toldboden. Til højre færgelejet til Assens-Årøsund Færgeri. Jernbanespor til havnen.


Toldbodhus og trafik fra og til Årøsundfærgen


Højvande 1904. Den mørke skygge på Toldbodhus viser, at vandet på sit højeste stod højere end bunden af vinduerne


Højvandsmærke på Toldbodhus

Intro

Den gule bygning blev bygget til toldvæsenet i 1834. Siden 2000 har bygningen været en del af Museum Vestfyn og er nu ramme om en udstilling med titlen "Mennesket og havnen"

Toldbodhus blev opført som toldbygning i 1834. I 1845 blev bagbygningen tilføjet, og den fungerede som et frihandelslager. Her kunne byens købmænd opbevare varer for at udskyde toldbetalingen. Selve bygningen er opført efter principper udfærdiget af hofbygmester Jørgen Hansen Koch (1787-1860). Toldbodhus har samme planløsning og facade som mange andre toldboder fra samme periode, f.eks. toldboden i Faaborg. I 1972 blev bygningen købt af "Assens Sømandsforening" og kom til at rumme en udstilling af søfartsminder. Toldbodhus blev fredet i 1978. Museum Vestfyn overtog Toldbodhus i år 2000. Med sin beliggenhed på havnen danner bygningen i dag en smuk og relevant ramme for udstillingen "Mennesket og Havnen". På facaden, til højre for indgangsdøren, er der et hvidt skilt. Skiltet markeret hvor højt vandstanden var under oversvømmelsen d. 13. november 1872.

''Publiceret''