Tysk barak brændt ned, 19.08.1942


Brandstedet set fra sydøst.


Kortudsnit der viser barakkens beliggenhed.


Grundrids over barakken.


Væltede kasser med sand. Kasserne var sat op som beskyttelse.


Væltede kasser med sand. Kasserne var sat op som beskyttelse.


Frihedsmuseets sabotagekartotek (FHM 24670)

Intro

Barakken var belægning for op til 14 soldater, men stod tom på gerningstidspunktet. Barakken nedbrændte til grunden. To nærliggende stande med hhv. lyskaster og lytteapparat fik ligeledes væltet de kasser med sand, som var sat op som beskyttelse.

0

0

Ved Bak Mølle, Vestbjerg (nord for Nørresundby)

Sulsted

49 Nørre Sundby

AS-49-170