Udgravning ved Kirkegade


Graveske_og_rapport_01

Intro

Der fremkom ved forundersøgelsen ingen spor efter forhistorisk aktivitet.