Uffe Hin Spage
Intro

Anne Marie Carl-Nielsen, 1932, Bronze. Opstillet i Byparken i 1932, flyttet under 2. verdenskrig til museet på Koldinghus, efter 1948 placeret i Byparken igen. Erhvervet af Kolding Kommune i 1947.

Uffe hin Spage er en sagnhelt fra. bl.a. Saxos Danmarkskrønike. Som navnet antyder var han en temmelig dorsk og passiv yngling, der som søn af Kong Vermund hin Vise vågnede op til dåd, da hans gamle og blinde far og hans fædreland truedes af sakserne (tyskerne). Han kæmpede og sejrede og har siden symboliseret nationalt dansk heltemod på linje med Holger Danske.