Våbenoffring i Vingsted Sø


Våbenfundet er i dag udstillet som en del af udstillingen "Tings Tale" på Kulturmuseet i Spinderihallerne


Vingsted Sø set fra modsatte bred i forhold til fundene.

Intro

Ved dræningen af bredden ved Vingsted Sø blev der i 1856 og 1857 fundet dele af et krigsbytteofferfund fra jernalderen. Fundet består af ca. 150 forskellige genstande, der vidner om et slag mellem 250 og 280 e.Kr.

Fundets indhold
Fundet består af:
18 lansespidser
22 spydspidser
2 skjoldbuler
3 skjoldhåndtagsbeslag
3 sværdophængsbeslag
Pilespidser af jern og knogle
Jernknive
Et par fibler
Samt en række beslag til seletøj og bælter

Datering af fundet
Baseret på udformningen af lanser og spyd vurderer arkæologerne at genstandene er nedlagt samtidigt omkring 250-280 e.Kr. Lanse- og spydmoden skifter med årtiers mellemrum, derfor er det muligt at datere fundet ret præcist ud fra den form de to typer genstande har.

Se genstandene
Genstandene er i øjeblikket udstillet på Kulturmuseet i Spinderihallerne i Vejle.


Krigsbytteofferfundet vidner om, at et stort slag fandt sted i området omkring søen et sted mellem 250 og 280 e.Kr.
Efter et stort slag samlede man fjendens udstyr ind og efterfølgende bøjede våben, ødelagde skjoldbuler og brændte hærførerens fornemme seletøj. Derefter blev det hele kastet i søen som en tak til guderne for sejren.
Vi kan ud fra fundets genstande se, at hæren har bestået af en form for høvding, ryttere og fodfolk. Det sølvbeslåede seletøj i fundet kan have tilhørt en høvding, mens skjoldbulerne af bronze kan have tilhørt andre ledende personer i hæren. Fodfolkene kan svagt skimtes i jernvåben som eksempelvis spyd og lanser.

Litteratur:
Vejles Historie 1: Fra vadested til by. s. 45-46