Vandkunst af Svend-Ingvar Andersson
Intro

Svend-Ingvar Andersson, 1999, rustfrit stål og granit. Vandkunsten indgår som en del af et brolægningsprojekt i Kolding bymidte, der iværksattes i 1999.

Sven-Ingvar Andersson har via gadebelægning, gadeinventar og belysning forsøgt at skabe en helhedsløsning, der både skaber helhed - og giver variation i bybilledet