Yding Forte


Yding Forte. Fægang til Yding skov gennem landsbyens marker, en sommemorgen


Kort 1817. Matrikelkortet fra 1817 viser Yding forte som en bred vej (No 47) fra landsbyen og øst på

Intro

Yding Forte er navnet på en 750 meter lang og 12-16 meter bred drivvej. Bøndernes kvæg traskede her fra gårdene gennem markerne og ud til græsning på landsbyens overdrev ved Yding Skov. Forten var landsbyens fælles jord, og begrebet kender man helt tilbage fra Jyske Lov 1241...

Yding Forte er navnet på en 750 meter lang og 12-16 meter bred drivvej. Bøndernes kvæg traskede her fra gårdene gennem markerne og ud til græsning på landsbyens overdrev ved Yding Skov. Forten var landsbyens fælles jord, og begrebet kender man helt tilbage fra Jyske Lov 1241. På det tidspunkt havde den enkelte bonde ikke ejendomsret, men brugsret til en del af landsbyens marker. Andelen af markerne svarede til størrelsen på bondens gård. Det blev først ændret i slutningen af 1700-tallet med landboreformerne, der ændrede landsbysamfundene og slettede sporene af det gamle fællesskab. Yding Forte er en sjælden undtagelse. ''Ud på overdrevet '' ”Helt ude på overdrevet” siger vi om historier, vi synes er lige vel vidtløftige. For fællesskabets bønder lå overdrevet også langt væk - nemlig i udkanten af landsbyens område. Men selv om overdrevet virkede som verdens ende, var det et skattet stykke land. Overdrevet var med til at sikre landsbyens vigtige balance mellem korn- og kvægproduktion. Men da man indførte loven om fredskov i 1805, kunne bønderne ikke længere lade deres kvæg græsse i skoven. Selv om forten stadig havde betydning som adgang til sand, vand og træ, mistede den langsomt sin betydning for landsbyen og groede til. I 2003-2004 blev forten genetableret, og den er nu fredet.